Nettiyhteisöistä kiinnostuneiden oma CMADFI-tapahtuma järjestetään ma 23.1.2023 jo 12. kertaa, livenä Jyväskylän Crazy Townilla ja etänä Zoomissa.

TyöpajatLivetapahtumassa Jyväskylässä pidetään iltapäivällä yhteensä neljä työpajaa. Niiden aiheet valittiin syksyllä tehdyssä äänestyksessä. Etäosallistujat voivat halutessaan myös kirjoittaa ajatuksiaan ja oivalluksiaan työpajojen teemoista. Työpajojen aiheista keskustellaan myös Facebook-ryhmässämme.

Ohjeet

Ryhmäydy iltapäivän kahvien aikaan noin 4 ihmisen kanssa, joita et tunne entuudestaan (tai joiden kanssa et juttele usein). Esitelkää itsenne lyhyesti ja jutelkaa sitten aiheesta 1 ja 2, kustakin 20 minuutin ajan. Kirjaa ylös ajatuksesi työpajan aiheesta heti keskustelun päätyttyä ja siirry seuraavaan aiheeseen vasta sen jälkeen.

1. Strategista vai satunnaista somepostailua

Lue mitä CHAT GPT kirjoitti teemasta:

Sosiaalisen median sisällön tuottaminen strategisesti on suositeltavaa monista syistä. Ensinnäkin, suunniteltu sisältö on usein laadukkaampaa ja paremmin kohdennettua kohdeyleisölle. Tämä voi johtaa enemmän engagemnettiin ja konversioihin. Strategisesti tuotetulla sisällöllä on myös paremmat mahdollisuudet saavuttaa tavoitellut markkinointitulokset.

Toisaalta, spontaanilla ja hetkelliseen mielialaan perustuvalla sisällöllä on myös omat etunsa. Se voi luoda läheisyyttä ja henkilökohtaisuutta asiakkaan kanssa, ja on erityisen hyvä tapa hyödyntää ajankohtaisia aiheita. Se on myös hyvä tapa näyttää yrityksen eläväinen ja nykyaikainen.

Joten käytännössä kumpikin tapa on hyvä ja niitä kannattaa käyttää yhdessä. Tärkeintä on löytää tasapaino ja tietää koska käyttää kumpaa.

ja vaihda ajatuksia aiheesta ryhmäläistesi kanssa. Jaa keskustelussa syntyneet oivalluksesi täällä: https://app.innoduel.com/zq4c5ghf

2. Ajatuksia ja ideoita sisältökalentereihin

Lue mitä Chat GPT kirjoitti teemasta:

Sisältökalenteri on työkalu, joka auttaa organisoimaan ja hallitsemaan sisältötuotantoa. Se voi sisältää tietoja tulevista julkaisuista, julkaisupäivistä, teemoista ja sisällöstä. Sisältökalenteri voi olla digitaalinen tai paperinen ja se voi olla yksinkertainen taulukko tai monipuolinen sovellus. Sisältökalenteri auttaa suunnittelemaan sisältöä etukäteen ja varmistamaan, että sisältö on tasaisesti julkaistuna. Se voi myös auttaa välttämään päällekkäisyyksiä ja varmistamaan, että tärkeät tapahtumat ja uutiset saadaan julkaistua oikeaan aikaan.

ja vaihda ajatuksia aiheesta ryhmäläistesi kanssa. Jaa keskustelussa syntyneet oivalluksesi täällä: https://app.innoduel.com/zq4d67zk


Pidä nyt noin 20 minuutin tauko ja ryhmäydy sen aikana taas noin 4 ihmisen kanssa, joita et tunne entuudestaan (tai joiden kanssa et juttele usein). Kun työpaja alkaa, esitelkää itsenne lyhyesti ja jutelkaa sitten aiheesta 3 ja 4, kustakin 20 minuutin ajan. Kirjaa ylös ajatuksesi työpajan aiheesta heti keskustelun päätyttyä ja siirry seuraavaan aiheeseen vasta sen jälkeen.

3. Miten mitata sometavoitteita

Lue mitä Chat GPT kirjoitti aiheesta:

Sosiaalisen median tavoitteiden mittaamiseen on useita eri tapoja, ja käytetyt menetelmät voivat vaihdella tavoitteiden ja yrityksen tarpeiden mukaan. Joitain yleisimpiä tapoja mitata sosiaalisen median tavoitteita ovat:

Seuranta: Seuraa sosiaalisen median seuraajien, tykkääjien ja seurattavien määrää, sekä sosiaalisen median profiilien kävijämääriä.

Engagement: Mitata sosiaalisen median postauksen saamaa vastaanottoa, kuten tykkäyksiä, kommentteja ja jakamia.

Konversio: Seuraa kuinka monta kävijää sosiaalisen median profiilista ohjataan verkkosivustolle ja kuinka monta heistä tekee toimenpiteen, kuten tilaamalla uutiskirjeen tai ostamalla tuotteen.

Mielikuva: Mitata yrityksen tai tuotemerkin mielikuvaa sosiaalisessa mediassa, esim. brand-awareness mittareita.

ROI: Laske sosiaalisen median kampanjan tuotto/investointi suhde (ROI) vertaamalla kampanjaan käytettyjä kustannuksia saatuun tulokseen.

On tärkeää valita oikeat mittarit ja kohdentaa ne oikein tavoitteiden saavutamiseksi. Lisäksi on hyvä käyttää erilaisia mittareita yhdessä, jotta saadaan kokonaiskuva sosiaalisen median tavoitteiden saavutuksesta.


ja vaihda ajatuksia aiheesta ryhmäläistesi kanssa. Jaa keskustelussa syntyneet oivalluksesi täällä: https://app.innoduel.com/zq4f5nrz

4. Miten mitata somen vaikuttavuutta

Lue mitä Chat GPT kirjoitti aiheesta:

Sosiaalisen median vaikuttavuuden mittaaminen voi olla haastavampaa kuin tavoitteiden mittaaminen, koska vaikutukset voivat olla vaikeasti mitattavia tai aikaisemmin määrittelemättömiä. Joitain tapoja mitata sosiaalisen median vaikuttavuutta ovat:

Bränditietoisuuden lisääminen: Mittaa, kuinka paljon sosiaalisen median kampanja on lisännyt yrityksen tai tuotemerkin bränditietoisuutta, esim. brand-awareness mittareilla.

Asiakaspalvelu: Mittaa, kuinka hyvin sosiaalinen media toimii asiakaspalvelukanavana ja miten se vaikuttaa asiakkaiden tyytyväisyyteen.

Verkkokaupan myynti: Seuraa kuinka paljon verkkokaupan myyntiä sosiaalisen median kampanja on lisännyt.

Verkkosivuston liikenne: Mittaa kuinka paljon sosiaalisen median kampanja on lisännyt verkkosivuston kävijämääriä ja kuinka kauan he viettävät sivustolla.

Sosiaalisen median käyttäytyminen: Mitata käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa, kuten kommentteja ja jakamia, ja miten se vaikuttaa brändin maineeseen

ROI: Laske sosiaalisen median kampanjan tuotto/investointi suhde (ROI) vertaamalla kampanjaan käytettyjä kustannuksia saatuun tulokseen.

Sosiaalisen median vaikuttavuuden mittaaminen voi vaatia erilaisia mittareita ja dataa, ja se voi vaihdella eri kampanjoilla ja tavoitteilla. On tärkeää luoda selkeät tavoitteet ja määritellä mitatut indikaattorit, jotta saadaan kokonaiskuva sosiaalisen median vaikutuksesta yritykselle.


ja vaihda ajatuksia aiheesta ryhmäläistesi kanssa. Jaa keskustelussa syntyneet oivalluksesi täällä: https://app.innoduel.com/zq4g5qxx

Kun työpajoihin varattu aika on kulunut, yllä olevat Innoduel-linkit suljetaan. Sen jälkeen pääset näkemään samojen linkkien kautta, mitä ideoita muut ovat jakaneet. Samalla pääset priorisoimaan niitä.

Täällä kooste tuloksista pdf-muodossa

Hyödynnä koostetta vaikka

  • seuraavassa tiimipalaverissasi kertoessasi tapahtuman annista tai 
  • sopiessasi tavoitteistasi pomosi kanssa.