Seitsemäs CMADFI-tapahtuma 22.1.2018 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla

Esiintyjät

Vuoden 2018 kaikki esiintyjät julkaistaan myöhemmin, kun tilaisuuden teemat on valittu. Seuraa keskustelua Twitterissä.

Kirsimarja Blomqvist

professori, LUT

Kirsimarja Blomqvist tutkii ja opettaa tietojohtamista Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT). Tietojohtamisessa hän on erityisen kiinnostunut teknologisen kehityksen mahdollistamista uusista työ- ja organisoitumismuodoista sekä luottamuksen rakentamisesta erilaisten osapuolten kesken. Meneillään olevat tutkimushankkeet käsittelevät digitalisaation vaikutusta yksilö-, tiimi- ja ekosysteemitasoilla. Hankkeissa tutkitaan mm. luottamuksen syntymistä ja rakentamista, digitaalisten ekosysteemien kehittymistä, uuden tiedon luomista sekä työn imua digitaalisilla työ- ja innovaatioalustoilla. Opetuksessa hän pyrkii viemään tutkimustietoa käytäntöön mm. yritysyhteistyössä siten, että opiskelijatiimit ratkovat monimutkaisia ongelmia digitaalisella innovaatioalustalla.

Johanna Janhonen

Yhteisömanagerien yhteisömageri ja CMADFI:n pääjärjestäjä

Karl-Erik Michelsen

Professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Karl-Erik (Kalle) Michelsen opettaa innovaatiojohtamista Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän on kiinnostunut teollisen yhteiskunnan muutoksesta sekä tieteen ja teknologian merkityksestä modernin maailman kehityksessä. Meneillään olevat tutkimushankkeet käsittelevät energia-kysymyksiä, jälkiteollisen ajan innovaatiokehitystä sekä yritysten toimintaa globaalissa ympäristössä. Opetuksessa hän pyrkii yhdistämään tutkimusta yritysten arkipäivän kokemuksiin, mutta myös pohtimaan ns. suurta kuvaa eli globaaleja virtauksia ja niiden vaikutusta yksilöön, yhteisöön ja yrityksiin. CMADFI 2018 –tapahtumassa Kalle puhuu aiheesta ”voiko robotti korvata yhteisömanagerin?”

Jussi Sivonen

Vanhempi konsultti, Sininen Meteoriitti

Jussi Sivonen ratkoo pienten sekä isojen yritysten viestintä-, tiimityö- ja työkulttuurin muutosjohtamisen haasteita Sinisen
Meteoriitin joukoissa. Nykypäivän viestintäkanavien runsaus ja ”collaboration chaos” riivaa useimpia organisaatioita. Jussin missio on auttaa asiakkaitaan löytämään tästä kaikesta runsaudenpaljoudesta oikeat työvälineet, joiden avulla sekä työnteosta että viestinnästä tulee helpompaa. Etenkin organisaatioviestinnän ja tiimityön kehittäminen ovat lähellä Jussin sydäntä.

 

Jussi kertoo case-esimerkin kautta uuden työkalun käyttöönotosta yhteisön viestinnässä ja sen tuoman muutoksen hallinnasta.

Hanna Takala

viestintävalmentaja, Zento

Hanna Takala kouluttaa Zenton riveissä sekä organisaatioille että asiantuntijoille viestinnällä vaikuttamisen keinoja. Asiantuntijaviestintävalmennuksen, sosiaalisen median välinekoulutuksen ja muun viestintäopastuksen lisäksi Zento ohjaa esimerkiksi someohjeen valmistelemisessa. Hanna itse on ollut osana sosiaalisen median yhteisöjä aikalailla aina ja tämän myötä visuaalinen suunnittelija on muuttanut muotoaan viestinnän valmentajaksi.

Hanna haluaa olla Salainen Ase asiantuntijan henkilöbrändin takana. Hän on kiinnostunut olemaan se personal brand trainer, joka aktivoi asiantuntijan hyödyntämään sosiaalista mediaa.