Seitsemäs CMADFI-tapahtuma 22.1.2018 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla

Epäkonfenrenssi CMADFI Extra 23.1.2018

Ensimmäinen #CMADFIE 

CMADFI Extra on ensimmäistä kertaa CMADFI-tapahtuman yhteydessä järjestettävä epäkonferenssi. Syy sen järjestämiseen on osallistujien toiveissa: CMADFI-tapahtumasta on toivottu 2-päiväistä ja seminaariin on toivottu ryhmätöitä. #CMADFIE (E niinkuin extra tai epäkonferenssi) järjestetään Kehruuhuoneella Lappeenrannassa tiistaina 23.1. 2018 klo 9-16. 

Mikä on epäkonferenssi?

Wikipediassa epäkonferenssi määritellään näin:
 

Epäkonferenssi on vapaamuotoinen tapahtuma, joka eroaa tavanomaisista konferensseista pyrkimällä olemaan avoimempi, osallistumiseen pohjautuva kokoontumismuoto. Epäkonferenssit ovat usein pienempiä, vain löyhästi ennalta rajattuja, ja passiivisen seuraamisen sijaan mahdollisimman monien osallistujien toivotaan osallistuvan keskustelun etenemiseen rakentavasti. [...] Epäkonferenssi pyrkii hyödyntämään yleisön laajaa osaamista.

Mikä on CMADFI Extra?

#CMADFIE-epäkonferenssi eroaa varsinaisesta #CMADFI-tapahtumastamme monin tavoin:
- luvassa ei ole uusia esityksiä vaan osallistujat syventävät edellisen päivän puheenaiheita itseohjautuvasti työpajoissa, joita he suunnittelevat ennen tapahtumaa mutta myös tapahtuman aikana. Päivän teemat valitaan todennäköisesti edellisen päivän puheenaiheiden pohjalta, mutta mukaan voi nousta myös uusia aiheita voi nousta
- tapahtuma kustannetaan osallistumismaksuilla. 

Päivän fasilitoinnista ja suunnittelusta vastaavat Jere Majava ja Johanna Janhonen.

Mitä maksaa?

CMADFIE-paketin hinta on hinta 60,49 € + alv 24 % (yhteensä 75€) ja se sisältää 

  • päivän etukäteissuunnittelun osallistujille perustettavassa Facebook-ryhmässä (8.1.2018 alkaen)
  • sisäänpääsyn epäkonferenssiin,
  • tarjoilut Kehruuhuoneella: aamiainen, lounas ja Iltapäiväkahvit

CMADFI Extra -tapahtuma laskutetaan sitten, kun tapahtuman järjestäminen on varmistunut. Osallistujamäärä on 20-100.

comments powered by Disqus